Press release from Companies

Publicerat: 2013-10-01 10:22:02

MedicPen AB: Har sålt en mindre leverans av Medimi till ett av världens största läkemedelsbolag

Som ett resultat av årets marknadsbearbetning har ett amerikanskt läkemedelsbolag köpt ett mindre antal Medimi för vidare utvärdering. ”Anledningen till att vi går ut och berättar om detta i nuläget är för att köparen visat ett seriöst intresse och väljer att köpa produkter utöver de vi redan tillhandahållit, samt att vi vill förhindra att informationen läcker ut på annat sätt än som information från oss själva”, säger Cristian Hallin VD för MedicPen. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB