Press release from Companies

Publicerat: 2013-10-03 08:17:04

MedicPen AB: Handel i Teckningsoption (MPEN TO 2)

Handeln i teckningsoption TO 2 (MPEN TO 2) startar den 10 oktober 2013 och kommer att fortgå fram till och med den 3 december 2013.

Villkor för teckningsoption TO 2 (SE0005465804): • TVÅ (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie till kursen 1,10 kronor per aktie. • Anmälan om teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan äga rum från och med den 1 oktober till och med den 6 december 2013, en delregistrering kommer att ske avseende anmälningar som inkommit senast den 25 oktober 2013. • Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 3 december eller utnyttjas för teckning senast den 6 december 2013 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB