Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2013-10-31 13:19:26

MedicPen AB: Delregistrering av teckningsoptioner TO 1 och TO 2 har tillfört 3,258 miljoner

MedicPen AB har som meddelats genomfört en delregistrering av de till den 6 december utestående teckningsoptionerna TO 1 och TO 2.

Utfallet av delregistreringen avseende MedicPens teckningsoptioner TO 1 och TO 2 har blivit klart och styrelsen kan glädjande konstatera att totalt omvandlades optioner som inbringade 3 258 164,80 kronor till bolaget. Detta innebär att 2 961 968 nya aktier i MedicPen AB utges. Ärendet har skickats in till Bolagsverket. Aktiekapitalet ökar med 185 123,00 kronor och uppgår efter detta till 3 234 633,0625 kronor. ”Med de medel som bolaget fått in, dels genom den riktade nyemissionen i september och den nu genomförda delregistreringen av teckningsoptionerna, har MedicPen stärkts betydligt. Nu går vi från att vara välpositionerade till att ta affärer.” Säger Cristian Hallin, VD MedicPen För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration