Press release from Companies

Publicerat: 2013-11-26 16:15:48

Medfield Diagnostics AB: Planerade informationsträffar och webbhearing

I samband med Medfields planerade företrädesemission kommer Medfield informera om bolagets framtidsplaner på ett antal investerarträffar samt hålla en webbhearing via AktieTorget.

Stora Aktiedagen i Göteborg Var: Svenska Mässan i Göteborg (Sal R2) När: 25 november kl 10.00 Anmälan via: www.aktiespararna.se/gbg Aktiespararträff i Uddevalla Var: Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18 När: 26 november kl 18.30 Anmälan via: Vast@aktietorget.se AktieTorgdag i Göteborg Var: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65 När: 27 november kl 18.00 Anmälan via: Vast@aktietorget.se Webbhearing på AktieTorgets hemsida Var: www.aktietorget.se När: 2 december kl 10.00 AktieTorgdag i Nyköping Var: Scandic City Nyköping, Brunnsgatan 31 När: 3 december kl 17.00 Anmälan via: stenwkonsult@gmail.com AktieTorgdag i Stockholm Var: Scandic Anglais Hotell När: 4 december kl 15.30 Anmälan via: eva@aktietorget.se alt på tel 08-545 038 05 AktieTorgdag i Uppsala Var: Salagatan 18 A, Uppsala När: 5 december kl 18.00 Anmälan via: jan.frischenfeldt@aktietorget.se eller tel. 0708–79 65 37 Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. En tidig version av Medfields produkt, Strokefinder R10, finns på sjukhus sedan 2010 och används av läkare som bedriver forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB