Press release from Companies

Publicerat: 2013-12-05 14:25:53

MedicPen AB: Avtal tecknat med Reticulum

Reticulum och MedicPen tecknar avtal om samarbete inom kriminalvården och vården. Avtalet med Scandoc avslutas. Detta för att Scandocs roll var att göra en initial undersökning av behovet och möjligheterna för att ta fram en mer effektiv läkemedelsadministration inom kriminalvården. Den förundersökning som genomfördes utföll positivt. Därmed flyttas det fortsatta utvecklingsarbetet till Reticulum som är ett helägt bolag av den i projektet drivande Dr. Lennart Nässberger. Målsättningen är att minska felmedicineringen samt att eliminera svinn av läkemedel genom att kunna erbjuda en version av Medimi™ som är integrerad i journalsystemet. Första steget är att sälja in ett pilotprojekt på regional nivå. - Reticulum har en bred kontaktyta i Sverige inom flera vård och marknadssegment, vi bedömer att vi tillsammans har goda möjligheter att nå framgång. Reticulum har mycket bra kunskaper om medicinhantering inom vården. Säger VD Cristian Hallin -Efter att ha arbetat med MedicPen och Medimi en tid nu så ser vi fler och fler möjligheter att nå ut med produkten. Vi tycker att konceptet ger hälsoekonomiska fördelar samt säkrare miljö för patienter. Medimi har en unik förmåga i att det går att justera dosen utan att man behöver dela ny medicin eller ens besöka patienten, det är viktigt vid många behandlingar och medför stora besparingar. Att det går att förfylla tablettmagasin med en automatladdare är även det en stor fördel. Säger Lennart Nässberger VD för Reticulum. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus. MedicPen Aktiebolag (publ) I Storgatan 44, 302 43 Halmstad I Tel: 035-100 800 I Fax: 035-100 848 I E-post: info@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB