Press release from Companies

Publicerat: 2013-12-17 08:08:12

Medfield Diagnostics AB: Stort intresse i företrädesemissionen som tecknades till 38,4 MSEK

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostics AB (publ) avslutades den 11 december 2013. Emissionen tecknades till cirka 38,4 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 250 %. Medfield tillförs cirka 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader vilket ger bolaget en god möjlighet att lansera MD100 för diagnos av akut stroke i ambulans tidigare än planerat. Genom emissionen nyemitteras 2 149 641 aktier.

Totalt inkom anmälningar motsvarande 38 451 642 kronor. 2 080 754 aktier (cirka 97 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut den 17 december 2013. Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 128 561,825 kronor fördelat på 15 047 491 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av januari 2014. VD Dag Jungenfelt kommenterar: - Tack för ett fantastiskt stöd. Under hösten har signalerna från marknaden varit entydiga: ”Ge oss ett diagnosverktyg som kan användas för akut stroke i både ambulans och på klinik!”. Genom att fokusera på att så tidigt som möjligt komma ut i ambulans, prioriterar vi den tillämpning som ger den avgjort största samhällsnyttan, den avgjort största affärspotentialen och som våra kunder så tydligt efterfrågar. Emissionslikviden ger oss den arbetsro vi behöver för att lansera MD100 för diagnos av akut stroke och det stora intresset för bolaget är ett ytterligare kvitto på att vi är på rätt väg. Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och kostnadsbesparingarna inom vård- och rehabilitering blir för samhället omfattande. En tidig version av Medfields produkt, Strokefinder R10, finns på sjukhus sedan 2010 och används av läkare som bedriver forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB