Press release from Companies

Publicerat: 2014-01-14 12:28:36

Medfield Diagnostics AB: 16 januari är sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 16 januari 2014 och stoppdagen är den 21 januari 2014. BTA kommer att omvandlas till aktier den 23 januari 2014. Företrädesemissionen i Medfield Diagnostics AB (publ) avslutades den 11 december 2013. Emissionen tecknades till cirka 38,4 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 250 %. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 128 561,825 kronor fördelat på 15 047 491 aktier. Corpura AB har agerat ra°dgivare i samband med emissionen. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och kostnadsbesparingarna inom vård- och rehabilitering blir för samhället omfattande. En tidig version av Medfields produkt, Strokefinder R10, finns på sjukhus sedan 2010 och används av läkare som bedriver forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB