Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-02-03 16:46:31

Ortoma AB: Ortoma - Emission inför listning på AktieTorget och informationsträffar

Ortoma utvecklar operationssystem för ledkirurgi och planerar att genomföra en nyemission om 12 MSEK inför en listning av bolagets B-aktie på AktieTorget. Emissionen och listningen är ett led i den accelererade utvecklingen och kommersialiseringen av bolagets produkter. Teckningsförbindelser om 5 MSEK har tecknats.

Vid styrelsemöte i Ortoma AB den 30 januari 2014 beslutades - med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 21 november 2013 - att genomföra en emission av units, riktad till allmänheten, inför listning på AktieTorget. Första teckningsdag är planerad att bli den 13 februari 2014. Memorandum, emissionsbroschyr (teaser) och anmälningssedel kommer att offentliggöras senast i samband med att teckningstiden inleds på Ortomas, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.ortoma.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Erbjudandet - Emissionsbelopp uppgår till högst 12 MSEK - Teckningsförbindelser finns om 5 MSEK - Omfattar högst 3 000 000 B-aktier och 1 500 000 teckningsoptioner - Lägsta gräns för genomförande av emissionen är 5 MSEK och därigenom även för listningen - I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenpris tillförs Bolaget ytterligare 8,25 MSEK - Bolagets värdering före emission är cirka 24,6 MSEK - Teckning pågår mellan 13 - 27 februari 2014 - Listning på AktieTorget är planerad till den 31 mars 2014 Om Ortoma Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solutions™, underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Ortoma avser med hjälp av den planerade emissionen att fullfölja utvecklingen av Ortoma Treatment SolutionTM inför en marknadsintroduktion under 2015. Globalt genomförs cirka 5,5 miljoner ortopediska ingrepp årligen inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bara i Sverige utförs årligen cirka 16 000 höftprotesoperationer, vilket är Ortomas inledande marknadsområde. Ortomas VD, Bertil G. Larsson, kommenterar - Ortoma är inne i en mycket spännande fas där utvecklingen går in i en intensiv period inför lanseringen av vårt operationssystem, berättar Bertil G. Larsson. Vi är fast beslutna att revolutionera implantatkirurgin på liknande sätt som gjorts inom tandvården. Avsikten är att nå en global marknad och den här resan har bara börjat. Vi vill göra bolaget tillgängligt för allmänheten genom en listning på Aktietorget och styrelsen i Ortoma och jag välkomnar dig att följa med oss på en spännande resa. Välkommen till informationsträffar och webbhearing I samband med emissionen kommer Ortoma att delta på informationsträffar och en webbhearing för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring. • Uddevalla - 18 februari 2014 kl. 18.30 - Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18. • Stockholm - 19 februari 2014 kl. 18.00 - Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23. • Göteborg - 26 februari 2014 kl.18.00 - Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65. • Webbhearing på AktieTorgets hemsida - 25 februari 2014 kl. 10.00, www.aktietorget.se För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffarna, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission på e-post: anmalan@sedermera.se eller på telefon: 0431-47 17 00. För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission Telefon: 0431-47 17 00 E-post: info@sedermera.se Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med emissionen inför listning på AktieTorget. För ytterligare information om Ortoma, vänligen kontakta: Klementina Österberg, Ordförande, telefon 0704-401190 Bertil G. Larsson, VD, telefon 0702-997510 E-post: info@ortoma.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ortoma AB

Prenumeration