Press release from Companies

Publicerat: 2014-04-01 13:56:41

Medfield Diagnostics AB: Medfields erhåller patent för mikrovågstomografi

Medfield har fått sitt första patent beviljat. Det är patentet kring mikrovågstomografi som nu är godkänt i USA. Patentet täcker framförallt bildgivande system och är viktigt för Medfields framtida lösningar, där uppgifter om t ex blödningars position och storlek kan åskådliggöras. Samma patentansökan är inlämnad till europeiska myndigheter och vi förväntar oss ett positivt besked även därifrån. Medfield har ytterligare två patent som inväntar godkännande i både Europa och USA samt ett fjärde, preliminärt, som nyligen är inlämnat. Medfield Diagnostics har som mål att möjligöra tidig diagnos av stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om en stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader sparas för samhället. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 GÖTEBORG Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Web: www.medfielddiagnostics.com e-post: info@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB