Press release from Companies

Publicerat: 2014-04-02 11:54:37

MedicPen AB: MedicPen stärker sin organisation - utser Per Nilsson till VD

MedicPen har nu kommit så långt i sina marknadssatsningar att det är dags att bygga en organisation som kan svara upp till marknadens krav på snabb respons på såväl rena säljfrågor som tekniska detaljer och leveranser.

Per Nilsson, avgående VD för Malmö FF, har utsetts till VD för MedicPen att tillträda den 1maj. Cristian Hallin kommer att fokusera på försäljning och marknadsföring. Det är framförallt MedicPens amerikanska satsningar som nu går in i en fas som kräver ett heltidsarbete av honom. Arbetet med den formalia som VD-uppdraget innebär stjäl mycket tid, tid som behövs bättre på marknadssidan. Per Nilssons huvuduppgift förutom att avlasta Cristian Hallin VD-skapet, är att bygga bolagets organisation vilket är ett viktigt led för MedicPens nästa steg i utvecklingen. Nilsson har den senaste tiden framgångsrikt lett Malmö FF ur en svår ekonomisk situation. Nilsson grundade tillsammans med en kompanjon medicinteknikföretaget Human Care och var dess VD mellan åren 1992 och 2004. Bolaget var då noterat på Stockholmsbörsen. ”Jag ser det som en spännande utmaning att ta MedicPen in i en operativ fas. Behovet av företagets produkter är enormt och jag ser som min uppgift att bygga en organisation som tar hand om dessa behov.” Säger Per Nilsson i en kommentar. ”Pers bakgrund är perfekt för att utveckla bolaget nu när vi går in i en ny fas. Jag är glad för den här lösningen och ser mycket fram mot att arbeta tillsammans med honom”. Säger Cristian Hallin nuvarande VD och grundare av MedicPen. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com Kjell-Åke Andersson, styrelenordf. Telefon: 0708 608123 E-post: kjellake_andersson@telia.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB