Press release from Companies

Publicerat: 2014-04-11 15:34:18

Medfield Diagnostics AB: TLV utvärderar Strokefinder

Tandvårds och läkemedelsverket (TLV), som granskar och tar beslut om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskydden, har även i uppdrag av regeringen att, i form av en försöksverksamhet, göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. TLV har nu fattat beslut om att utvärdera Strokefinder inom ramen för denna verksamhet. I motiveringen till beslutet skriver TLV bl a: För både medicinteknik och läkemedel gäller att en fördröjd utvärdering och introduktion skulle kunna innebära uteblivna hälsovinster och försämrad produktivitet i vården samtidigt som en tidig utvärdering innebär att bedömningar behöver göras med mindre mängd data och kunskap att tillgå. Utvärderingen av Strokefinder syftar också till att klarlägga ifall en utvärdering är möjlig att göra i ett så här tidigt skede, innan CE-märkning, samt att i möjligaste mån undersöka vad som skulle krävas för ett införande. För Medfield är det naturligtvis positivt med ett uttalat intresse från en myndighet som TLV och företaget kommer att aktivt stödja utvärderingen. Länkar till motsvarande nyhet på TLV’s hemsida: www.tlv.se/forbrukningsartiklar/medicinteknikprojektet/pagaende-halsoekonomiska-bedomningar/ www.tlv.se/forbrukningsartiklar/medicinteknikprojektet/pagaende-halsoekonomiska-bedomningar/TLV-utvarderar-Strokefinder/ Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att möjliggöra tidig diagnos av stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om en stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader sparas för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB