Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-04-24 17:00:49

Latvian Forest Company AB: Nyemissionen fulltecknad

Företrädesemissionen i Latvian Forest Company AB (publ) om ca 15,3 Mkr har fulltecknats. Av emissionen tecknades ca 4,7 Mkr med stöd av teckningsrätter och ca 10,6 Mkr utan stöd av teckningsrätter. Tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätter och som erhållit tilldelning kommer att tillsändas avräkningsnota inom kort. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 245.228,588 euro. Antalet nya B-aktier som emitteras uppgår till 2.189.474 st och det totala antalet aktier i bolaget efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket kommer att uppgå till 7.663.160 st, varav 80 000 är A-aktier. De nya aktierna förväntas börja handlas på Aktietorget i början av maj 2014. Som tidigare meddelats är emissionen en del av den finansieringsstruktur som syftar till förvärv av två större fastighetsportföljer. Den sammanlagda finansieringen avses uppgå till ca 65,5 Mkr där ca 15 Mkr tillförs genom bankfinansiering och ca 15,3 Mkr genom den nu avslutade företrädesemissionen. Säljarna av fastighetsportföljerna och en begränsad krets investerare har lämnat skriftliga förbindelser om att tillföra ca 35,2 Mkr genom riktade nyemissioner som kommer att beslutas och genomföras inom kort. Alla emissioner genomförs på samma villkor. I samband med de riktade emissioner som är tänkta att genomföras avses ytterligare högst ca 5,1 miljoner B-aktier att utges. För ytterligare information kontakta Fredrik Zetterström, VD +46 735 44 97 30 info@latvianforest.se Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration