Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-04-25 10:58:52

Latvian Forest Company AB: Genomför riktad nyemission i samband med förvärv

Latvian Forest Company AB (publ) har, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat att genomföra en riktad nyemission om ca 23,7 Mkr till en begränsad krets investerare. Emissionen är en del av den sedan tidigare annonserade finansieringsstrukturen i samband med förvärvet av två större fastighetsportföljer i Lettland och en närmare beskrivning av emissionen finns i det memorandum som offentliggjordes i samband med den nyligen avslutade företrädesemissionen. Antalet nya B-aktier som emitteras uppgår till högst 3.389.314 st och aktiekapitalet ökar därigenom med högst 379.614,709 euro. Emissionen genomförs på samma villkor som i den nyligen avslutade företrädesemissionen. Emissionskursen uppgår således till 7,00 kr per B-aktie. För ytterligare information kontakta Fredrik Zetterström, VD +46 735 44 97 30 info@latvianforest.se Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration