Press release from Companies

Publicerat: 2014-04-30 09:49:15

Medfield Diagnostics AB: Medfields erhåller patent för ”Mikrovågsbaserad undersökning av hjärnan”

Medfield har fått sitt andra patent beviljat. Det är patentet kring monitorering av hjärnan med hjälp av mikrovågor (Brain Monitoring with Microwaves) som nu är godkänt i Europa. I detta patent beskrivs och skyddas Medfields mikrovågsteknik och dess användning för att detektera och särskilja mellan blödande stroke och stroke orsakad av en propp. Mer specifikt behandlar patentet Medfields metodik för att undertrycka och kompensera för de oönskade variationer i mätdata som kommer från det faktum att patienter rör sig under eller mellan mätningar, har olika huvudform, hårkvalitet etcetera. Patentet inkluderar även övervakning av patienter med förhöjd stroke-risk. Samma patentansökan är inlämnad till den amerikanska patentmyndigheten och ett positivt besked förväntas även därifrån. Medfield har ytterligare ett patent som inväntar godkännande i både Europa och USA samt ett fjärde, preliminärt, som nyligen är inlämnat. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB