Press release from Companies

Publicerat: 2014-05-14 14:40:24

MedicPen AB: Styrelsens förslag till årsstämman i MedicPen den 20 maj

Styrelsen i MedicPen är nu klar med utvärderingen av vilket revisonsbolag som styrelsen föreslår stämman att välja. Kallelsen som skickades ut den 22 april kompletteras härmed med följande information.

Under punkten 9 i kallelsen: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Förslaget till stämman är att antalet styrelseledamöter blir tre stycken. Under punkten 10 i kallelsen: Fastställande av arvode till styrelsen och i förekommande fall revisorerna. Förslaget är att arvodet blir två prisbasbelopp om 44 400 kronor till styrelsens ordförande. Revisorerna arvoderas enligt löpande räkning. Under punkten 11 föreslås stämman välja följande ledamöter till styrelsen, och revisonsbolag: Kjell-Åke Andersson omval Cristian Hallin omval Åke Zetterström omval Till revisor föreslås revisionsbyrån Baker Tilly Malmö Lund, med Bert Åke Knutsson som huvudansvarig revisor. För ytterligare information: Per Nilsson, VD Telefon: 035-10 08 00 E-post: per.nilsson@medicpen.com Kjell-Åke Andersson, styrelseordf. Telefon: 0708 608123 E-post: kjellake_andersson@telia.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB