Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-05-16 15:18:55

Latvian Forest Company AB: Omräknad teckningskurs för teckningsoption TO 1B

Latvian Forest Company AB (publ) har nyligen avslutat en företrädesemission om ca 15,3 Mkr. I samband med det har omräkning av teckningskurs och antalet aktier som teckningsoptionen TO 1B berättigar till räknats om enligt optionsvillkoren. Efter omräkning berättigar varje teckningsoption till teckning av en ny B-aktie till en teckningskurs om 8,97 kronor per aktie. Sista dag för teckning enligt villkoren för teckningsoptionen TO 1B är den 30 maj 2014. Sista dag för handel i TO 1B är den 26 maj 2014. För ytterligare information kontakta Fredrik Zetterström, VD +46 735 44 97 30 info@latvianforest.se Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration