Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-05-19 08:55:18

ahaWorld AB: ahaWorld AB (publ) genomför nyemission och noteras på AktieTorget

ahaWorld AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget. Första handelsdag för ahaWorlds aktie är planerad till den 18 juni 2014. Teckningsperioden sträcker sig från och med idag den 19 maj till och med den 4 juni 2014. Om ahaWorld Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo och ahaCasino. Casinot lanserades i november 2013 och har sedan dess ökat insättningarna med ca 30% per månad. ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. aha´s produkter levererar ständigt ny innovation med sina koncept och är nu redo att genom kapitaliseringen utmana branschen för att stärka sin position på marknaden. Emissionslikviden, som vid fullteckning i emissionen uppgår till 9 MSEK före emissionskostnader, avses användas till expansion genom marknadsföring. Sammanfattning av erbjudandet Teckningstid: 19 maj - 4 juni 2014 Teckningskurs: 7,70 SEK per aktie Emissionsvolym: 1 168 832 aktier Minsta teckningspost: 600 aktier (4 620 SEK). Därutöver valfritt antal Antal aktier innan nyemission: 4 497 914 aktier Värdering: 34,5 MSEK (pre-money) Aktiens ISIN-kod: SE0005962362 Kortnamn: AHA Emissionsgarantier: Nyemissionen om 9 MSEK a¨r säkerhetsställd till 100 procent genom garantier av befintliga ägare samt teckningsförbindelse. Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande finns att ta del av i upprättat memorandum. Fullständigt memorandum samt teckningssedel finns att tillgå på följande hemsidor: ahaWorlds hemsida: www.ahaworld.se, AktieTorget: www.aktietorget.se, Aqurat Fondkommission AB: www.aqurat.se. Om aha-koncernen Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo och ahaCasino. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: www.ahabingo.com, www.ahacasino.com, www.ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration