Press release from Companies

Publicerat: 2014-06-17 08:39:05

Medfield Diagnostics AB: Strokestudie publicerad i internationell tidskrift

Den studie som Medfield Diagnostics AB utfört tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har publicerats i tidskriften IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Nedan återges länkar till artikeln och de pressreleaser som institutionerna ovan skickat ut till internationell media. VD Dag Jungenfelt kommenterar: Det är glädjande att vi nu har publicerade, vetenskapliga belägg som visar att med Strokefinder ambulansen kan mångdubbelt fler än dagens 10 procent få rätt behandling – och dessutom tidigare. Detta stärker oss i våra fortsatta diskussioner med framtida kunder och i arbetet med att Strokefinder så snart som möjligt ska komma behövande till godo och bidra till en förbättrad strokevård. Länk till artikeln: ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6832574&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D6832574 Länkar till pressmeddelande från Sahlgrenska och Chalmers: www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//mikrovagshjalm-kan-snabbt-skilja-hjarnblodning-fran-blodpropp.cid1223952 www.chalmers.se/sv/institutioner/s2/nyheter/Sidor/PM-Strokefinder_16juni2014.aspx Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB