Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-07-04 08:02:02

MedicPen AB: Trial Acceleration Institute Inc och MedicPen AB förnyar samarbetet

MedicPen och Trial Acceleration Institute Inc(TAI) har förnyat samarbetsavtalet angående USA-marknaden att gälla ytterligare tolv månader.

Fokus på samarbetet är fortsatt läkemedelsindustrin främst gällande kliniska studier, ett område där TAI verkat med stor framgång sedan bolaget startades. "Samarbetet med TAI fungerar bra och vi är mycket nöjda med deras arbete säger MedicPens CEO Per Nilsson. Man måste dock ha respekt för att beslutsgången i stora läkemedels- och CRO- företag är trögare än vad vi önskar oss. Vi är nu närmare avtal och de första leveranserna till USA än vi någonsin varit." "Having worked with MedicPen for more than twelve months I am even more convinced of the great potential of the products in The US. We have come far with several great players and I am optimistic about the possibilities of getting the first orders in the near future says Scott Ballenger CEO of TAI." About Trial Acceleration Institute Inc. Founded in 2005,TAI collaborates across the spectrum of clinical trial stakeholders to identify actionable solutions to key operational challenges. TAI s founder, Scott Ballenger, is a pharmacist by education and has spent over 20 years working directly with key decision makers in the pharmaceutical industry to explore, develop and deploy innovative solutions. Parallellt med samarbetet med TAI håller MedicPen att besluta om samarbete i USA inom en annan viktig sektor, läkemedelshantering inom hemsjukvården och då främst äldrevården. Vi hoppas kunna presentera ett avtal med en intressant part under innevarande kvartal. För ytterligare information: Per Nilsson, VD Telefon: 035-100800, 0701-415448 E-post: per.nilsson@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration