Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-07-16 11:18:36

ahaWorld AB: Nyemission registrerad

Nyemissionen som ahaWorld genomfo¨rde i maj/juni inför noteringen har nu blivit registrerad hos Bolagsverket. Emissionen som blev övertecknad tillfo¨rde ahaWorld 5 MSEK i mediautrymme via Aggregate Media (investerar i bolag med media) och cirka 5,2 MSEK i kapital fo¨re emissionskostnader, och medfo¨rde att antalet aktier i Bolaget o¨kar med 1 334 243 stycken. Emissions- och noteringskostnader uppgår till ca 1 MSEK och totalt antal aktier i bolaget efter genomförd emission uppgår till 5 851 636 stycken. De nya aktierna bera¨knas finnas pa° respektive vp-konto/depa° senast 2014-07-18. Kapitalet som erhölls i emissionen skall i första hand användas till att marknadsföra koncernens casinosida, ahaCasino.com, vilket inleddes redan under juni månad. Målet är att etablera varumärket ordentligt på den svenska marknaden under hösten 2014, och påbörja lanseringar på fler marknader. - Vi är väldigt förväntansfulla inför hösten. Koncernen har mycket bra saker på gång, både gällande marknadsföring samt nya produkter som ska lanseras under hösten, säger Goran Ristic, VD ahaWorld. Fo¨r ytterligare information: Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se Om aha-koncernen Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo och ahaCasino. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: www.ahabingo.com, www.ahacasino.com, www.ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Utskick från Spotlight Group