Press release from Companies

Publicerat: 2014-07-17 10:22:16

ahaWorld AB: ahaWorlds mobilprodukter ökar

Sedan lanseringen av ahaBingos mobilversion i slutet av april 2014 har användandet ökat väsentligt. Nu står mobilversionen för över 30% av samtliga inloggningar per dag på ahaBingo. Utfallet bekräftar koncernens utvecklingsplaner framåt. Under hösten ska mobilversionen av ahaBingo uppdateras och nya mobilprodukter lanseras, vilket ligger helt rätt i tiden. Koncernens casinoprodukt, ahaCasino, har också ökat gällande användningen av mobilversionen. Över 45% av alla spel per dag genomförs i mobilversionen som är väldigt avskalad och mobilanpassad. - Det känns bra att koncernen har optimerade och väl emottagna mobilversioner av alla befintliga produkter, samt att nya mobilprodukter är under framtagning. Närmaste åren kommer visa en fortsatt kraftig ökning av mobilanvändandet inom nätbaserat spel. Resultatet blir att tillgängligheten av produkterna ökar samt att koncernen får betydligt lägre trösklar in på nya marknader via mobila enheter, säger Goran Ristic, VD ahaWorld. Fo¨r ytterligare information: Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se Om aha-koncernen Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo och ahaCasino. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, www.ahacasino.com, www.ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB