Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-07-28 13:09:58

ahaWorld AB: ahaWorld har uppnått spridningskravet

ahaWorld har nu passerat 200 ägare vilket är spridningskravet från AktieTorget. Vid noterings-tillfället var antalet aktieägare under 200st, nu är ägarantalet över 200 aktieägare vilket visar på att det finns ett intresse för bolagets verksamhet. -Vi ser en stabil handel i aktien och noterar att marknaden visar ett seriöst intresse för ahaWorld. Spridningskravet var ett delmål för bolaget, nu ser vi fram att uppnå våra kommande mål i syfte att leverera bra resultat till marknaden och alla aktieägare, säger Goran Ristic, VD ahaWorld. Fo¨r ytterligare information: Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se Om aha-koncernen Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo och ahaCasino. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: www.ahabingo.com, www.ahacasino.com, www.ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration