Press release from Companies

Publicerat: 2014-07-29 17:11:38

MedicPen AB: Avtal på Bornholm

MedicPen ingår avtal om att vara med och utveckla medicinhanteringen på Bornholm.

Systemet kommer att vara online och flytta medicinhanteringen flera steg framåt. -Vi ser ett större intresse för produkter som hjälper sjukvården att öka kvaliteten i vården. Detta är ytterligare ett exempel, säger MedicPens VD Per Nilsson. Detta kommer inte innebära några signifikanta volymer på kort sikt, men vi ser avtalet som väldigt strategiskt viktigt. Projektet, som är beräknat att pågå till våren -16 är till stor del finansierat av offentliga danska institutioner. Övriga parter är Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital samt KMD A/S." För ytterligare information: Per Nilsson, VD Telefon: 035-100 800, 0701-415 448 E-post: per.nilsson@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB