Press release from Companies

Publicerat: 2014-08-26 09:43:55

Medfield Diagnostics AB: Medfield erhåller kvalitetscertifikat

Medfield Diagnostics har nyligen blivit granskat och erhållit sitt ISO 13485 certifikat av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek. ISO 13485 är en internationell standard för kvalitetsledning kopplat till utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter. Standarden beskriver de processer, den dokumentation mm, som krävs för att tillhandahålla medicintekniska produkter till sjukvården. ”Kvalitetsledning är en central del av vår verksamhet, och en förutsättning för att på ett effektivt sätt säkerställa kvaliteten och säkerheten i våra produkter”, säger Medfields VD Dag Jungenfelt. ”ISO-certifieringen är en kvittens på att Medfield lever upp till de högt ställda kraven för medicintekniska produkter och även ett viktigt steg mot CE-märkning av företagets första produkt, Strokefinder MD100.” ISO 13485 är baserad på den mer generella ISO 9001, men har högre krav på formell dokumentation och produktsäkerhet. Standarden är väl inarbetad och är accepterad av marknaden över hela världen. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Intertek är en ledande leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar med över 36 000 medarbetare i 100 länder (www.intertek.se) Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnos av stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om en stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader kan sparas för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB