Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-09-17 08:08:31

ahaWorld AB: ahaWorld utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant

ahaWorld har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för aktien som handlas på AktieTorget under symbolen AHA. Som likviditetsgarant förbinder sig Mangold att fortlöpande för egen räkning ställa köp- och säljkurser i ahaWorlds aktie. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka volymen i aktiens orderbok. Målsättningen är en högre likviditet och därmed en lägre riskpremie för investerare. Likviditetsgarantin påbörjas den 17 september. Fo¨r ytterligare information: Goran Ristic, VD ahaWorld, tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se Om aha-koncernen Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo och ahaCasino. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, www.ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration