Press release from Companies

Publicerat: 2014-09-25 08:39:05

Medfield Diagnostics AB: Medfield premiärvisar MD100

Medfield Diagnostics har premiärvisat Strokefinder MD100 – dels vid Stroke Centrum Västs seminarium i Göteborg och dels vid den nationella prehospitalkonferensen FLISA i Tylösand. Det är första gången som MD100 visas utanför en trängre krets. Vid Stroke Centrum Västs seminarium redogjorde även Johan Herlitz, professor i prehospital akutvård, för planerna att genomföra en pilotstudie med Strokefinder i ambulans, med start i januari 2015. Mikael Persson, styrelseledamot och professor i signalbehandling och medicinsk teknik, var inbjuden talare på FLISA och höll ett välbesökt seminarium om Strokefinder – dess bakgrund, nuläge och framtid. Mer information på bolagets hemsida: www.medfielddiagnostics.com Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Stroke Centrum Väst är ett forskningscentrum vid Sahlgrenska Akademin med uppgift att kraftfullt stärka forskning och utveckling (www.neurophys.gu.se/strokecentrumvast/ ). FLISA, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård (www.flisa.nu ). Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnos av stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om en stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader kan sparas för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB