Press release from Companies

Publicerat: 2014-10-21 12:58:35

Medfield Diagnostics AB: Första patienten med nya Strokefinder MD100

Medfield Diagnostics har nu inlett den kliniska studie som skall validera de förbättringar som införts på förtagets nya produkt, Strokefinder MD100. Studien är igång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Inom kort kommer även Kärnsjukhuset i Skövde att ingå i studien. Den första patienten inkluderades på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Detta var första gången som Strokefinder MD100 användes i samband med diagnos av akut stroke. - Jämfört med Medfields tidigare versioner av Strokefinder är det nya instrumentet mycket mer lättanvänt och upplevs nu som en färdig produkt. Det kommer därför att vara väsentligt lättare att nu hantera Strokefinder i de ofta stressade situationer som uppstår vid akut stroke, säger överläkare Zoltan Fekete vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Syftet med studien är initialt att generera underlag för CE-märkningen av Strokefinder MD100, men studien planeras även att fortsätta under första halvan av 2015, för att ytterligera bygga klinisk evidens. Mer information finns på bolagets hemsida: www.medfielddiagnostics.com Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnos av stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om en stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader kan sparas för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB