Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-12-08 08:50:46

Medfield Diagnostics AB: Strokefinder på British Science Museum

British Science Museum är en av Londons största turistattraktioner med 3,3 miljoner besökare per år. Under några månader kommer museets besökare kunna se och lära känna Medfields banbrytande produkt Strokefinder under temat Antenna – a multimedia science news gallery.

Syftet med Antenna är att besökarna skall lära känna ”the most surprising science stories and the biggest breakthroughs”. Strokefinder är ett av flera sådana ”häpnadsväckande genombrott”, tillsammans med t ex komet-landningar och nästa generations 3D-skrivare. - Att få synas i dessa sammanhang är ett fantastiskt erkännande och en unik framgång, inte bara för Medfield utan även för Chalmers. När museet hörde av sig och undrade om de fick inkludera Strokefinder i utställningen var det naturligtvis ingen svår fråga att besvara, säger Mikael Persson, grundare av Medfield och professor på Chalmers. Strokefinder finns även på museets digitala utställning: antenna.sciencemuseum.org.uk/topiczone/articles/strokefinder (se bild i bifogad PDF) Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 GÖTEBORG Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Web: www.medfielddiagnostics.com e-post: info@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group