Press release from Companies

Publicerat: 2015-01-09 16:16:04

Medfield Diagnostics AB: Anställd tecknar aktier med stöd av personaloptioner

Stefan Kidborg som är anställd i Medfield Diagnostics AB (publ) har tecknat och betalat 24 000 aktier med stöd av tidigare utgivna personaloptioner. Då Medfield måste betala sociala avgifter på den vinst optionsinnehavaren eventuellt gör, har 8 000 aktier tecknats av Medfield Diagnostics Personell AB. Efter registreringen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Medfield till 15 079 491.

Medfield tog på extra bolagsstämma den 6 oktober 2009 beslut om att införa ett personaloptionsprogram omfattande 10 500 optioner avsett som incitament för nyckelpersoner, anställda av eller knutna till Medfield. Varje option ger rätt till att teckna 40 aktier i Medfield Diagnostics AB. Personaloptionerna löper fram till den 31 december 2018. Då Bolaget måste betala sociala avgifter på den vinst optionsinnehavaren eventuellt gör kommer maximalt 70 procent av optionerna att delas ut till nyckelpersoner. Resterande del sparas för att Bolaget ska kunna klara av sina åtaganden vid inlösen. Antal aktier i Medfield uppgår till 15 079 491 efter registreringen hos Bolagsverket. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB