Press release from Companies

Publicerat: 2015-01-26 08:32:11

Medfield Diagnostics AB: Konsortie köper Almi Invests hela innehav i Medfield

Ett konsortie av investerare köper Almi Invest ABs samtliga aktier (2,2 %) i Medfield Diagnostic AB (publ). De nya investerarna har även för avsikt att teckna sina berättigande andelar i den planerade företrädesemissionen. Almi Invest AB har varit en av Medfield Diagnostic ABs större aktieägare genom åren.

- Vi har varit med i Medfield under en spännande period. Bolaget står nu inför en ny intressant fas och i samband med det har vi sålt vårt innehav till ett konsortie som har för avsikt att fortsätta den spännande resan med Medfield. Vi önskar Bolaget all lycka och det är vår övertygelse att Bolaget även framöver kommer nå framgångar, säger Joakim Winggren fondchef för Almi Invest Västsverige AB. - Vi tackar för den tid som Almi Invest AB har varit ägare i Medfield. Almi har historiskt varit en aktiv ägare som gett bra stöd åt Bolaget. Medfield är nu inne i en ny utvecklingsfas och överlämnandet av ägandet är därför ett naturligt steg som är positivt för bolaget. Vi passar på att hälsa dessa ägare välkomna till ett mycket spännande bolag, säger Dag Jungenfelt, VD på Medfield Diagnostics AB. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB