Press release from Companies

Publicerat: 2015-02-09 11:00:59

Medfield Diagnostics AB: Medfield beviljas ca 8,8 MSEK i EU-finansiering

Medfield Diagnostics har fått två ansökningar om EU-medel beviljade. Båda ansökningarna är inom programmet Eurostars, som vänder sig till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Totalt rör det sig om ca 8,8 MSEK, för perioden 2015-2017.

Det ena projektet som beviljats EU-medel syftar till att ytterligare optimera Strokefinder för användning i ambulans. Förutom en fortsatt industrialisering av dagens Strokefinder MD100 innebär detta t ex att integrera MD100 mekaniskt, informationsmässigt och processmässigt i ambulanssjukvården, för att Strokefinder skall bli en naturlig del av framtida, prehospital strokevård. Projektet kommer att bedrivas i samarbete med en av Englands större ambulansorganisationer. Inom ramen för den andra ansökan har Medfield beviljats medel för att ytterligare utveckla Strokefinder i riktning mot ett bildgivande system. Projektet kommer även att innehålla vidareutveckling av Medfields datormodeller och simuleringsverktyg och bedrivs i samarbete med en av Medfields viktigaste underleverantörer. För båda projekten gäller att de formellt skall registreras och godkännas av Vinnova innan utbetalning av medel kan ske. - Det är naturligtvis mycket positivt och välkommet att Eurostars ställt sig så positivt till Strokefinders potential. Dessa medel, tillsammans med den pågående nyemissionen skapar mycket goda förutsättningar för Medfield att både etablera sig på marknaden med dagens produkt och samtidigt behålla försprånget teknik-mässigt, säger Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics. I slutet av förra året annonserade Vetenskapsrådet att Sahlgrenska Akademin och Professor Mikael Elam beviljats drygt 11 MSEK för utökad forskning kring ”Mobil, mikrovågsbaserad diagnostik och övervakning av stroke och traumatiska skallskador”. Även detta ett program som sträcker sig över tre år. - Det är oerhört glädjande för Medfield att så stora forskningssatsningar görs inom bolagets kärnområden. Det skall dock påpekas att det senare handlar om oberoende, akademisk forskning. Resultaten kommer samtidigt vara mycket viktiga för Medfield och programmet i sig kommer, liksom det tidigare annonserade australiska samarbetet, att innebära försäljning av ett antal MD100, kommenterar Dag Jungenfelt. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB