Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-02-16 13:26:02

Ortoma AB: Sista dag för handel med Ortoma TO 1B

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1B som emitterades och registrerades hos Bolagsverket i mars 2014 kan B-aktier tecknas till och med den 19 februari 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1B är imorgon, den 17 februari 2015.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum till och med den 19 februari 2015, vilket ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. För information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen ta del av pressmeddelande publicerat per 30 januari 2015. Länk till pressmeddelandet hittar du här (aktietorget.se/pressdocs/Ortoma/72332/Ortoma__ORT_B_20150130_9.PDF). För ytterligare information, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se Håkan Sterner, CFO Ortoma Telefon: -46 708 10 10 95 E-post: info@ortoma.com Om Ortoma Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ortoma AB

Utskick från Spotlight Group