Press release from Companies

Publicerat: 2015-03-17 13:09:09

Medfield Diagnostics AB: Sista dag för handel med BTA

Under februari 2015 genomförde Medfield en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 24 mars 2015 och stoppdagen är den 26 mars 2015. BTA kommer att omvandlas till aktier den 30 mars 2015.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 292 527,8 kronor fördelat på 17 233 704 aktier. Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB