Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-04-17 08:23:19

MedicPen AB: MedicPen utser ny VD

Styrelsen och nuvarande VD i MedicPen har efter noggrann analys av bolagets framtid och möjligheter, kommit fram till att bolaget är i behov av en marknad och säljinriktad VD med kompetens och erfarenhet av den medicinska marknaden. Styrelsen och nuvarande VD i MedicPen har efter noggrann analys av bolagets framtid och möjligheter, kommit fram till att bolaget är i behov av en marknad och säljinriktad VD med kompetens och erfarenhet av den medicinska marknaden. Styrelsen har därför bedrivit en process med inriktningen att finna en person med dessa egenskaper. -Vi är mycket stolta och hedrade att vi kunnat knyta Anders Skarman, som har en lång och bred erfarenhet från Läkemedelsindustrin till oss som VD för MedicPen AB, säger Bolagets styrelseordförande Kjell-Åke Andersson. Anders Skarman kommer närmast från Boehringer Ingelheim, där han under många år arbetat som produktchef, marknadschef, försäljningschef både nationellt och internationellt. Anders har framgångsrikt etablerat ett antal av Boehringer Ingelheims produkter på marknaden. -Det ska bli mycket spännande att ta över som VD i MedicPen, säger Anders Skarman. Jag tror att min bakgrund, där jag bland annat arbetat med produktutveckling, produktlansering och kliniska prövningar gör att jag snabbt kan komma in i verksamheten och bidra till MedicPens framtida utveckling och framgångar. Följsamheten är ett stort problem för många patienter som inte tar sin medicin på rätt vis och orsakar stora kostnader för samhället. Jag är övertygad om att MedicPens produkter kan lösa många av dessa problem och få till en mera effektiv läkemedelsanvändning. Jag ser en stor marknadspotential för bolagets produkter, vilket är mycket motiverande. Jag brinner av energi att sätta igång, säger Anders Skarman. Anders Skarman tillträder som VD den 20 april 2015. För ytterligare information: Per Nilsson, VD Telefon: 035-100 800, 0701-415 448 E-post: per.nilsson@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration