Press release from Companies

Publicerat: 2015-04-30 10:19:48

Medfield Diagnostics AB: Certifiering av Strokefinder MD100 klar

Efter flera månader av tester och utvärderingar har Medfiled Diagnostics nu erhållit certifikat att Strokefinder MD100 uppfyller den internationella standarden för medicinteknisk utrustning.

- Certifieringen är ett kvitto på att Strokefinder MD100 uppfyller de krav på säkerhet och effektivitet som ställs på medicinteknisk utrustning. Det är ett viktigt steg i det långsiktiga produktutvecklings- och kvalitetsarbete bolaget bedrivit de senaste åren, och en nödvändighet för att komma närmare marknad och försäljning säger Dag Jungenfelt, VD på Medfield Diagnostics AB.

Bolaget kan nu CE-märka MD100 för forskningsändamål och fokusera på den internationella multicenterstudie som skall leda fram till certifiering för användning i reguljär vård.

Certifieringen gäller överensstämmelse gentemot IEC 60 601 (3:e utgåvan) och har utförts av Intertek.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ)

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB