Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-05-18 08:00:17

ahaWorld AB: Komplettering avseende styrelse inför årsstämma

I kallelse till kommande årsstämma föreslogs att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Özkan Ego och Daniel Carlman, samt att ytterligare förslag till val av styrelseledamöter skulle kommuniceras innan stämman. Nu föreslås även Johan Hagenfeldt att omväljas till ordinarie styrelseledamot.

Fo¨r ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se


Om aha-koncernen

Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på

The real aha-experience

internet, ahaBingo och ahaCasino. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration