Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-05-19 09:06:10

Medfield Diagnostics AB: Medfield tecknar samarbetsavtal med tyska MEYTEC GmbH

Medfield Diagnostics AB och tyska MEYTEC GmbH Informationssysteme, ledande leverantör av telemedicinteknik för prehospital diagnos och behandling, har ingått ett samarbetsavtal för att kombinera sina styrkor och kunnande och därigenom erbjuda vårdgivare effektiva integrerade prehospitala lösningar för att förbättra diagnos och behandling av akut stroke. Avtalet är icke-exklusivt och fokuserar initialt på den tyska marknaden.

”Strokefinder-konceptet förutsätter ett tillförlitligt utbyte av information och data mellan prehospitala enheter och sjukhus", säger Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB. "Genom samarbetetsavtalet får vi tillgång till den senaste telemedicintekniken och MEYTEC’s långa erfarenhet av prehospitala applikationer för diagnos och behandling av akut stroke."

"MEYTEC startade för 13 år sedan för att bygga telemedicinska tillämpningar för pre-hospital diagnos och behandling av akut stroke, inklusive mobila kliniker i utryckningsfordon. En vetenskaplig studie, som omfattar mer än 7000 patienter i Berlin har visat att pre-hospital diagnos och behandling har en betydande inverkan på hur patienten kommer att återhämta sig från en stroke", säger Gerhard W. Meyer, VD MEYTEC GmbH Informationssysteme. "Vi tror att den nya diagnostiska teknik som utvecklats av Medfield Diagnostics kommer att komplettera de nuvarande diagnostiska metoder och avsevärt förbättra en snabb och effektiv diagnos av akut stroke."

Avsikten är att, inom ramen för detta samarbetsavtal, utveckla effektiva, integrerade lösningar, till gagn för både patienter och vårdgivare.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) (www.medfielddiagnostics.com )

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

Kort om MEYTEC GmbH Informationssyteme (www.meytec.com )

MEYTEC GmbH Informationssysteme är en ledande leverantör av telemedicinska lösningar för modern akut och prehospital sjukvård. Säkra kommunikationslösningar för realtids, digital överföring av medicinska data, inklusive diagnostiska bilder och video underlättar korrekt och säker diagnos och behandling av patienter. MEYTEC har etablerat och underhåller en omfattande installerad bas av tele-neurologiska lösningar i Europa och Asien.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group