Press release from Companies

Publicerat: 2015-06-05 14:29:55

Medfield Diagnostics AB: VD-skifte i Medfield Diagnostics AB

Dag Jungenfelt lämnar Medfield Diagnostics AB vid halvårsskiftet efter två och ett halvt år som VD för bolaget. Skiftet på VD-posten sker efter att Medfield passerat ett antal milstolpar det senaste året och nu går in i en ny fas. Tillträdande VD kommer att presenteras i ett separat pressmeddelande.

”Det har varit fantastiskt stimulerande att få vara med att ta Medfield och Strokefinder till vad det är idag; ett etablerat koncept, en säljbar produkt samt en organisation och ett nätverk för att ta nästa steg”, säger Dag Jungenfelt. ”Nu går Medfield in i en ny fas med multicenterstudie, marknadsintroduktion och Eurostars-projekt och det är dags att lämna över stafettpinnen till nästa VD vilket jag gör med viss stolthet”.

 "Å styrelsens vägnar vill jag tacka Dag för ett fantastisk bra jobb. Hans roll i utvecklingen av MD100 kan inte nog betonas.”, säger Arne Ferstad, styrelseordförande Medfield Diagnostics AB.

Frågor besvaras av Agneta Franksson, styrelsen Medfield Diagnostics AB på tel. 070 269 26 47 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ)

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB