Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-06-22 12:26:11

Medfield Diagnostics AB: Ny VD i Medfield Diagnostics AB

Styrelsen i Medfield Diagnostics AB har rekryterat Sten Dahlborg till ny VD efter Dag Jungenfelt. Sten Dahlborg kommer närmast från en position som VD inom på CGI Ventures.
Sten har en gedigen erfarenhet från att bygga globala tillväxtbolag inom Life science och tillför därmed bolaget värdefull kompetens och erfarenhet.

”- Medfield Diagnostics har en imponerande teknologiplattform med ytterst meningsfulla tillämpningar som har global potential och det är inte ofta man stöter på en så lyckad kombination. Bolagets möjligheter att bidra till ett paradigmskifte som kan rädda liv samt reducera skador och mänskligt lidande såväl som göra stora besparingar inom vården är enormt stimulerande. Det kvarstår givetvis ett antal steg – inte minst kliniska och regulatoriska – som måste tas innan kommersialisering kan genomföras på bred front. Jag ser fram emot att leda bolaget in i nästa fas” säger Sten Dahlborg. Sten Dahlborg tillträder sin tjänst 1 juli 2015. Samtidigt lämnar Dag Jungenfelt som tidigare kommunicerats motsvarande tjänst. Dag Jungenfelt kommer att stötta Medfield under en övergångsperiod.

”-Rekryteringen av Sten Dahlborg innebär starten på en ny fas för Medfield Diagnostics. Vi går nu från att vara ett renodlat utvecklingsbolag till ett bolag med fokus även på kommersialisering och försäljning. Stens långa och breda erfarenhet från affärsutveckling inom Life science och just medicinsk teknik gör honom ytterst lämpad att leda Medfield Diagnostics fortsatta utveckling, säger Agneta Franksson, styrelseordförande Medfield Diagnostics AB.

Frågor besvaras av Agneta Franksson, styrelsen Medfield Diagnostics AB på tel. 070 269 26 47 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com.

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ)

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av tidig diagnos vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group