Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-07-09 08:19:32

ahaWorld AB: Mobilcasinot mobocasino.com visar på stark tillväxt

Sista veckan i juni påbörjades marknadsföringen av mobocasino.com. Målsättningen är att anskaffa kunder utanför den hårt konkurrensutsatta Skandinaviska marknaden. Med programmatisk marknadsföring och ett affiliate-samarbete har Mobocasino ökat sin kundbas med över 1000 nya kunder. Det visar på att det avskalade mobilkonceptet fungerar och har goda förutsättningar att växa på nya marknader.

- Det ska bli väldigt spännande att följa Mobocasinos utveckling. Responsen hittills har varit över förväntan. Produkten visar att tröskeln till registrering och insättning är låg, men dessa flöden ska optimeras ytterligare. Den kostnadseffektiva marknadsföringen ska finjusteras och riktas mot de marknader som visar på bäst tillväxt, säger Goran Ristic, VD ahaWorld AB.


För ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger fler speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino, Mobocasino och Jackmob. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se www.mobocasino.com http://jackmob.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration