Press release from Companies

Publicerat: 2015-07-16 08:14:16

MedicPen AB: Order från specialistklinik

MedicPen erhåller order från specialistklinik i Ungern. Ordern avser Medimi som är uppkopplade och sänder data och alarm om hur patienterna tar sin medicin. Ordervärdet är över 100 000 kr.

-”Denna order ligger i den riktning jag vill utveckla bolaget, jag har besökt Ungern två gånger sedan jag tillträdde som VD och jag ser en stor potential i våra upparbetade kontakter där. Det finns goda förutsättningar för att det kan vara en av våra referensmarknader” säger VD Anders Skarman och fortsätter –”jag kommer att fortsätta att arbeta för att vi skall nå framgång i Ungern, information kommer vartefter affärerna utvecklas”.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Anders Skarman, VD
Tel: 035-100 800, 0761 70 35 60 under den 16 och 17 juli var god använd telefon +46 7633 62 62 4
E-mail: anders.skarman@medicpen.com
MedicPen AB (publ).

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB