Press release from Companies

Publicerat: 2015-07-30 09:37:43

MedicPen AB: MedicPen tillförs 8,6 miljoner genom riktad nyemission

MedicPen AB genomför en riktad nyemission av ca 9,7 miljoner aktier, viket tillför bolaget ca 8,6 miljoner kronor före emissionskostnader med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2015. Emissionen innebär att antalet aktier ökas med 16 %.

Sammantaget tecknade 14 parter i den riktade nyemissionen. Kapitalet säkerställer att bolaget har den finansiella styrka som krävs för att genomföra omfattande marknadsaktiviteter de kommande 12 månaderna i syfte att nå kommersiellt genombrott samt möjliggöra produktion av tagna och kommande orders.

Namn Antal aktier
Quantify AB 561 797
Capensor 2 550 000
Per Vasilis 450 000
Mikael Rosencrantz 100 000
Rosencrantz Performance AB 100 000
Montana Sweden 450 000
Patric Sjölund 560 000
Stefan Lindestrand 44 944
Arne Grundström 500 000
Gerhard Dal 1 130 000
Fredrik Möller 337 000
Tass AB 1 200 000
Nordisk Specialtextil 500 000
Oscar Haraldson 400 000
Totalt i emissionen 9 724 416

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att snabbt och kostnadseffektivt tillföra det nödvändiga kapital som krävs för fortsatt lansering av bolagets produkt Medimi. 

Investerarna i emissionen delar styrelsens bedömning att ett kommersiellt genombrott för bolagets produkter är nära förestående.

Teckningskursen är satt till 0,89 kr, vilket innebär en rabatt om ca 10% i förhållande till det vägda handelssnittet de senaste 20 handelsdagarna. Styrelsen har lagt stor vikt vid och uppskattat den långsiktighet som investerarna uttalat.

”Jag är glad att vi på kort tid attraherat investerares intresse för MedicPen och att dessa investerare liksom vi själva ser stor potential i vår produkt och våra möjligheter att nå kommersiell framgång inom kort. Vi står inför framgångar såväl i USA som Europa och har nu det kapital vi behöver för att fortsätta driva våra marknadsaktiviteter fullt ut” säger bolagets VD Anders Skarman.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Anders Skarman, VD
Tel: 035-100 800, 0761 70 35 60
E-mail: anders.skarman@medicpen.com
MedicPen AB (publ).

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB