Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-08-03 08:34:23

ahaWorld AB: ahaWorld förvärvar nätcasinot SwedenCasino.com

ahaWorld har förvärvat nätcasinot SwedenCasino.com. I och med förvärvet tillförs aha World
ca 14 000 registrerade casino-medlemmar, en dubblering av nuvarande kunddatabas som byggts upp på ahaCasino.com.

Nätspelbranschen genomgår en tydlig konsolideringsfas med hög aktivitet på förvärvssidan. Likaså syns en trend med allt fler lokalanpassade varumärken. Mot denna bakgrund är detta ett strategiskt förvärv för ahaWorld, och även ett första steg i en ambition att ha en aktiv förvärvsstrategi. 

Förvärvet är inte likviditetspåverkande, då köpeskilling erläggs uteslutande i form av prestationsbaserad ”earn-out”. Säljaren får 35% av SwedenCasinos nettoomsättning i 15 månader, dock max €150 000. En förvärvsmodell som är fördelaktig och kostnadseffektiv för aha World.

- Vi ser detta förvärv som ett första strategiskt steg att ta del i den pågående konsolideringen i branschen. Vi bedömer att det den närmsta tiden kommer dyka upp fler intressanta förvärvs-möjligheter av liknande slag för oss att utvärdera, avseende såväl varumärken som rena kunddatabaser som kan integreras i våra befintliga varumärken. SwedenCasino är ett bra varumärke som visat god konvertering av kunder, är etablerat bland affiliates och har en bra databas där våra dotterbolag kan öka den befintliga aktiviteten. Varumärket kompletterar koncernens produktportfölj som nu består av både lokala och globala varumärken för dator och mobil, säger Goran Ristic, VD ahaWorld.

För ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger fler speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino, Mobocasino och Jackmob. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se www.mobocasino.com http://jackmob.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration