Press release from Companies

Publicerat: 2015-08-18 09:56:28

ahaWorld AB: Komplettering gällande nyemission

Handel med betalda tecknade units kommer att äga rum från den 27 augusti tills dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Fo¨r ytterligare information om emissionen:

Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino, Mobocasino, Swedencasino och Jackmob. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se
www.mobocasino.com
http://jackmob.com http://www.swedencasino.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB