Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-08-26 17:27:48

EQL Pharma AB: EQL Pharma är i långt gången förhandling med en strategisk samarbetspartner

EQL Pharma AB är i förhandlingar med en strategisk internationell samarbetspartner som är intresserad av att investera och att bli delägare till drygt 25% av aktierna i EQL Pharma. Priset i den riktade emissionen har satts till 5 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt på drygt 17% baserat på de två senaste dagarnas stängningskurser och en premie på 5% på de sista 100 dagarnas stängningskurser. I tillägg till aktieinvesteringen så ges den strategiska partnern en option att teckna ytterligare 2 miljoner aktier till strikekursen 6,5 SEK per aktie med teckningstid 1:a april – 15:e december 2016. Det formella beslutet om emission av aktier och optioner kommer att fattas av en extra bolagstämma så snart som förhandlingen är klar i sin helhet.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra att bolaget får en ny större ägare av omfattande strategisk betydelse för bolaget.

I samband med investeringen så kommer ett omfattade samarbete för utveckling av nisch-generika att startas (initialt avtalas 8 st nya produkter). Dessa produkter kommer att marknadsföras av EQL Pharma på dess huvudmarknader och licensieras till övriga marknader. De bedöms att produkterna kommer att kunna lanseras från H2 2018 och framåt.

I tillägg till utvecklingssamarbetet så kommer EQL Pharma att få rättigheter till att i Norden sälja de originalprodukter som den strategiska samarbetspartnern har under utveckling och avser att lansera i Europa.

EQL Pharma har förhandlat med den strategiska internationella partnern i mer än sex månader och eftersom EQL Pharma nu bedömer det som att parterna står nära varandra väljer vi att gå ut med denna information.

EQL bedömer att transaktionen kommer att kunna bli offentliggjord senast inom 30 dagar. I samband med detta kommer mer detaljer att presenteras. EQL Pharma bedömer det som att parterna står nära varandra i förhandlingarna, men transaktionen kan dock ännu inte garanteras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus, VD, mobil 0705-609000 eller via christer.fåhraeus@eqlpharma.com.

Om EQL Pharma

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB