Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-09-02 13:00:04

MedicPen AB: Avtal tecknat med Careconsult

MedicPen tecknar samarbetsavtal med CareConsult. Avtalet omfattar utveckling och marknadsföring i Danmark och inkluderar det projekt som MedicPen driver på Bornholmoch kallas ”Tryg medicineringieget hjem” et telemedicinskt projekt (piller automat).CareConsultövertar KMDs roll i projektet,sedanprojektetharrekonstrueras.Genom samarbetet kommer det att integreras mot elektroniska patientjournaler och elektronisk omsorgs journal och där igenom erbjuda säkrare, billigare och effektivare medicinhantering. Parterna skall bära sina egna kostnader. Avtalet gäller till och med 2017.

CareConsult är ett Danskt aktiebolag som sedan starten 1998 har levererat färdigutvecklade IT-lösningar till omsorgs-, social och vården i danska kommuner. Det mångåriga samarbetet med de danska kommunerna har gjort CareConsult till en av de ledande totalleverantörerna av IT-lösningar till vårdområdet.

-”Den danska marknaden är enligt mitt sätt att se det, en av de mer mogna i Europa. Jag har lagt mycket tid på att bolaget skall hitta rätt partner och en bra väg in på marknaden. Jag är mycket nöjd med att presentera detta avtal med CareConsult som jag tycker är en kompetent och komplett partner. Jag ser goda möjligheter att vi nu kan bredda vår satsning i Danmark. Vi kommer att använda ”piller automaten” som vi tagit fram för att genomföra funktionstest samt pilot-projektet på Bornholm” säger VD Anders Skarman och fortsätter ” som ett resultat av detta avtal kommer vi att kunna erbjuda ett komplett system”.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Anders Skarman, VD

Tel: 035-100 800, 0761 70 35 60

E-mail: anders.skarman@medicpen.com

MedicPen AB (publ).

MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration