Hem

Publicerat: 2021-04-29 10:14:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om EasyFill AB: Torbjörn Petterson avböjer omval till styrelsen i Easyfill

Aktieägarna i butiksinredningsbolaget Easyfill kallas till årsstämma den 27 maj. Deltagande sker via anslutningslänk och röstningen sker digitalt.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Håkan Sjölander, Richard Bagge, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander. Richard Bagge föreslås kvarstå som styrelseordförande. Torbjörn Petterson har avböjt omval till styrelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om EasyFill AB