Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-09-18 08:00:17

ahaWorld AB: Utfall företrädesemission

ahaWorld AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2015-08-27 och 2015-09-15 uppgick till 78 procent. Koncernen tillförs därmed genom nyemissionen 9,1 MSEK före emissionskostnader som uppgick till ca 300 TSEK och de 1 900 TSEK av emissionen som konverteras från de fordringar några av huvudägarna har haft på bolaget. Antalet i nyemissionen tecknade aktier uppgår till 4 559 385 stycken. Totalt kommer antalet aktier i ahaWorld AB efter emissionen uppgå till 10 411 021 stycken. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i aha World AB från 585 163,60 kronor till 1 041 102,10 kronor.

Avräkningsnota kommer under de närmaste dagarna sändas ut de som tecknat sig i emissionen utan teckningsrätter och erhållit tilldelning. När samtliga har betalt sina aktier kommer emissionen att registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av oktober. Efter det att registreringen blivit gjord kommer handeln i Betalt tecknade aktier, BTA, att upphöra och dessa kommer då automatiskt att övergå till vanliga stamaktier.

För ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration