Press release from Companies

Publicerat: 2015-09-22 09:30:11

MedicPen AB: Avtal tecknat med distributör i Ungern

MedicPen ingår avtal med Medexpert LTD i Ungern. Avtalet omfattar distribution, marknadsföring och försäljningsaktiviteter av MedicPens produkter. Avtalet ger Medexpert exklusiv rätt till den Ungerska marknaden.

Medexpert är ett ungerskt bolag som verkar inom området hälso- och sjukvård. Man har lång och bred erfarenhet från distribution och service av avancerad medicinteknisk utrustning inom kardiologi, intensivvård, gynekologi och ett flertal andra områden.

-”Vi kommer under hösten leverera vår första order med ett ordervärde i 100 000 kronors nivån, det är viktigt att vi har en distributör som representerar oss väl genom sitt breda kontaktnät inom hälso- och sjukvård. Vidare tycker jag att Medimi passar väl in deras produkt portfölj. Jag är övertygad om att Medexpert kommer hjälpa oss till att göra nya affär ” säger VD Anders Skarman och fortsätter ”Medexpert har gjort ett gott intryck på mig, de har visat på fina referenser, jag är säker på att vi hitta rätt partner”.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Anders Skarman, VD

Tel: 035-100 800, 0761 70 35 60

E-mail: anders.skarman@medicpen.com

MedicPen AB (publ).

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB