Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-09-22 15:23:03

EQL Pharma AB: EQL Pharma ingår strategiskt avtal med Cadila Pharmaceuticals Limited 2015-09-22

EQL Pharma AB ingår idag ett strategiskt avtal med Cadila Pharmaceuticals Limited (Cadila).

Avtalet innebär att EQL Pharma:

  • Genomför en riktad emission till Cadila på SEK 32,5 miljoner innefattande 6,5 miljoner aktier till teckningskursen 5 SEK per aktie. Kursen innebär en premie på 5% på de sista 100 dagarnas stängningskurs från beslutsdatum den 25:e augusti, 2015. Investeringen sker via Cadilas helägda bolag Satellite Overseas Limited.
  • Ställer ut en teckningsoption på 2 miljoner aktier till strikekursen 6,5 SEK med teckningstid 1:a april till 15:e december 2016. Teckningsoptionen är utställd till Cadilas helägda bolag Satellite Overseas Limited.

Punkterna ovan är villkorade av en extra stämmas senare godkännande (se separat pressrelease för kallelse till extra stämma som publiceras under dagen). Aktieägare motsvarande 45% av rösterna har förbundit sig att rösta för förslaget. Till ny styrelseledamot i EQL Pharma föreslås Dr Rajiv I Modi, VD och styrelseordförande samt ägare av Cadila.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra att bolaget får en ny större ägare av omfattande strategisk betydelse för bolaget.

  • Avtalet med Cadila innebär vidare att ett omfattade samarbete inleds rörande utveckling av nisch-generika. Inledningsvis avtalas om 8 nya produkter med lansering andra halvåret 2018 och framåt. Produkterna kommer att säljas av EQL Pharma på dess huvudmarknader och licensieras till övriga marknader.

Cadila Pharmaceuticals Ltd grundades 1951 av Indravadan A. Modi och leds idag av hans son Dr Rajiv I Modi. Bolaget har en omsättning på drygt SEK 2 mdr, är aktivt i mer än 50 länder och är ett av Indiens största privatägda läkemedelsbolag. Cadila har 7000 anställda runt om i världen, varav mer än 350 är forskare. De har i tillägg till generika tagit fram en rad innovativa produkter de senaste åren så som Polycap ® (världens första kombinationsläkemedel för prevention av kärlsjukdomar och stroke, se t.ex. Lancet Volume 373, No. 9672, p1341–1351, 18 April 2009), Risorin ® (det första kombinationsläkemedlet för tuberkulos), onkologiläkemedlet Mycidac-C ® med flera.

  • I tillägg till utvecklingssamarbetet kommer EQL Pharma att få rättigheter att i Norden sälja de originalprodukter som Cadila har under utveckling och avser att lansera i Europa.

”Cadila pharmaceuticals är ett av Indiens mest avancerade och respekterade läkemedelsbolag. Jag är övertygad om att samarbetet kommer att förbättra EQL Pharmas möjligheter till att växa långsiktigt och att öka vår flexibiliet när nya affärsmöjligheter dyker upp”, avslutar VD Christer Fåhraeus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus, VD, mobil 0705-609000 eller via christer.fahraeus@eqlpharma.com.


Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Om Cadial Pharmaceuticals

Cadila är ett av Indiens största läkemedelsbolag och har sitt säte i Ahmedabad, Gujarat i Indien. Bolaget har över 7000 anställda runt om i världen. Cadila har under de senaste 6 årtiondena utvecklat, tillverkat, sålt och distribuerat läkemedel i över 50 länder. Bolaget är en integrerad leverantör till hälso- och sjukvården och är aktivt i mer än 45 olika terapiområden, däribland hjärta-kärl, mage-tarm, andningsorganen, smärtlindring, behandling av bakteriella- samt andra typer av infektioner, behandling av blodbrist, diabetes, samt immunologiska sjukdomar.        

Om Dr Rjiv I. Modi

Dr. Rajiv I. Modi är PhD i biologisk vetenskap från University of Michigan, Ann Arbor, USA, och har en MSc i biokemisk ingenjörsvetenskap från University College, London, Storbritannien samt en kandidatexamen i kemisk ingenjörsvetenskap från Indian Institute of Technology (IIT), Bombay, India. Dr. Modi blev medlem i styrelsen för dåvarande Cadila Laboratories 1991 (företaget omstrukturerades sedan och fick 1995 namnet Cadila Pharmaceuticals Limited (CPL). I dagsläget är Dr. Modi styrelseordförande och VD för Cadila Pharmaceuticals. Sedan Dr. Modi tillträdde som VD för Cadila Pharmaceuticals har han initierat en rad aktiviteter för bolagets tillväxt. Dr Modi har också lett arbetet för att öka Cadilas globala närvaro och har spelat en nyckelroll vid definitionen av av lokala marknadsföringsstrategier och upprättandet av dotterbolag världen över.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB